Villkor för frivillig TVavgift

Villkor för den frivilliga TVavgiften.
 
Din betalning är en frivillig gåva till TBN Nordics verksamhet och vision.
Den fortsätter med 79 kr / månad till dess du själv väljer att avsluta ditt bidrag till vår kanal.
 
 
Inloggnings uppgifter.
För att kunna administrera och informera alla som vill ge bidrag till vår verksamhet har vi skapat en inloggnings möjlighet med ett personligt konto.
Genom att registrera dina uppgifter på detta konto godkänner du att vi skickar dig information om vår kanal och verksamhet samt lagrar dina personuppgifter för hantering av vårt register av gåvogivare.