Tablå för TBN Nordic

TBN Nordics sändningar ser du via vår webb och på Viasat.


Onsdag - 2019-06-26

00:00-18:00 Blandade program från TBN Nordic
18:00-18:30 Planetshakers
18:30-19:00 Minns du sången
19:00-20:00 Predikan av Niklas Piensoho
20:00-20:30 Reflexion med David Parsons
20:30-21:00 Acts of God
21:00-21:30 Remember the music
21:30-22:00 God for the Rest of Us
22:00-22:30 The Watchman
22:30-23:00 The Revolutionary Life
23:00-24:00 XVZ

Torsdag - 2019-06-27

00:00-18:00 Blandade program från TBN Nordic
18:00-18:30 Tetelestai: Löftet
18:30-19:00 Awakening.Honesty.Action
19:00-19:30 Guds rikes värderingar - Älska och hedra
19:30-20:00 Live the Let Go Life
20:00-20:30 Vardagstro Special - Tigleth Malkey
20:30-21:00 Orubbligt hopp med Max Lucado
21:00-21:30 Jesus the game changer
21:30-22:00 Drive Thru History: Evangelierna
22:00-22:30 Empowered in Christ
22:30-23:00 Jeni: Seeking the extra ordinary
23:00-23:30 Stronger - med Clayton King
23:30-24:00 Acts of God

Fredag - 2019-06-28

00:00-18:00 Blandade program från TBN Nordic
18:00-18:30 Radical Makeovers
18:30-19:00 Traveling Light med Max Lucado
19:00-19:30 Planetshakers
19:30-20:00 Trough the Eyes of a Lion
20:00-20:30 Chase the Lion: Benaja
20:30-21:00 Restoring The Shack
21:00-21:30 Turnipseed - Legacy
21:30-22:00 Till glädje med Nenne och Ted
22:00-22:30 Vardagstro med Joel Halldorf
22:30-23:00 Life Trek
23:00-23:30 The sacred slow
23:30-24:00 Xtreme Life TV

Lördag - 2019-06-29

00:00-18:00 Blandade program från TBN Nordic
18:00-18:30 Equip & Enpower with Christine Caine
18:30-19:00 God for the Rest of Us
19:00-19:30 Book of Mysteries
19:30-20:00 Du tar dig igenom med Max Lucado
20:00-20:30 Minns du sången
20:30-21:00 Reflexion med Anders Wisth: David Parsons del 2
21:00-21:30 Smoketown
21:30-22:00 Love Speaks
22:00-24:00 No Greater Love

Söndag - 2019-06-30

00:00-18:00 Blandade program från TBN Nordic
18:00-18:30 Michael English Show
18:30-19:00 Grace med Max Lucado
19:00-19:40 Till glädje med Nenne och Ted
19:40-20:10 Vardagstro med Joel Halldorf
20:10-21:00 Predikan av Niklas Piensoho
21:00-21:30 Drive Thru History: Evangelierna
21:30-22:00 Why Israel Matters
22:00-22:30 Goliath must fall med Louie Giglio
22:30-23:00 Adventures with God
23:00-23:30 Tetelestai: Löftet
23:30-24:00 Traveling Light med Max Lucado