Resan från TV2020 till TBN Nordic

Det mediaarbete som vuxit fram i Småländska Stockaryd har fått se en dramatisk och inspirerande utveckling.

Först bedrevs arbetet under varumärket TV2020. Namnet formades utifrån en ambition att vara en framtidssatsning för kritens tv och media.

Problem med registreringen av varumärket gjorde att Mediahusets Vänner som stod bakom kanalen fick söka en annan identitet. Stora intenationella aktörer hade europeiska rättigheten till 2020 som varumärke.

Efter en omfattanade varumärkesprocess landade gruppen i förslaget, Lifely Channel.

Lifely är ju egentligen inget ord men ger ju en känsla för livet. Så precis som Spotify inte är något ord skapades det nya begreppet Lifely Channel. En kanal för livet, om livet.

Registreringar gjordes och kanalnamnet presenterades sommaren 2017.

 

Ingen kunde då i sin vildaste fantasi tänka sig att världens största kristna tv-nätverk skulle komma och knacka på dörren till den lilla verksamheten i Småland.

Men det var precis vad som hände den 20 september 2017.

Ett e-mail kom till Anders Wisth kl 21.04 som kom att förändra mycket i den verksamhet som byggts upp och nu tar ett kraftigt kliv vidare.

Ett kliv mot kallelsens och uppdragets förverkligande.

Trinity Broadcast Network (TBN) har sedan starten1973 vuxit under lång tid. Först under Jan & Paul Crouch ledning till att idag ledas av Laurie & Matt Crouch.

TBN är världens största kristna TV Nätverk med drygt 35 kanaler över hela världen.

 

När denna möjlighet öppnade sig och TBN så tydligt visar sitt intresse för Sverige och Norden så har det blivit naturligt att använda det varumärke som finns

och är etbalerat över hela världen.  För Sverige och Nordens blev det naturligt att döpa den nya satsningen till TBN Nordic.

Så från och med Lördagen den 7 juli 2018 verkar nu Mediahusets Vänner, som startade TV2020 som sedan blev Lifely Channel,under varumärket TBN Nordic.

 

Kanalen har tillgång till TBNs material från hela världen men kommer att fokusera på att producera material från Sverige och Norden.

Visionen är att ge Jesus en plats på skärmarna och bygga en kanal på sanning,medlidande och exellens.